Podpora odborného školstva patrí medzi naše priority

Odborné školstvo vnímame ako základ budúcnosti nášho odboru, a preto nám nie je jeho stav a smerovanie ľahostajný. V rámci projektu "NOARK do škôl" podporujeme vybrané školy materiálno, formou vzoriek, elektrotechnických prístrojov a komponentov, ktoré by skvalitnili praktickú výučbu žiakov. Ďalšia úroveň podpory predstavujú odborné semináre a workshopy, kde sa žiaci môžu na praktických ukážkach aktívne zapojiť a spolupracovať s naším produktovým špecialistom.

Aktuálne sme tak podporili VOŠ a SPŠ vo Žďári nad Sázavou. Dar zahŕňal balíček elektrotechnických prístrojov a komponentov a ďalších učebných pomôcok pre žiakov a študentov školy. Veríme, že náš dar a ďalšia spolupráca prispeje k skvalitneniu a rozvoju podmienok výučby a bude mať pozitívny vplyv na nepriaznivé faktory ovplyvňujúce odborné vzdelávanie.

school_donation.jpg