103331 Svodiče přepětí Ex9UE1+2 NPE M

EAN: 8592765033321

Výrobková řada Ex9UE1+2 12.5 jsou svodiče přepětí typu 1+2. Jsou zamýšleny jako ochrana před účinky nepřímých úderů blesku či přímých úderů nízkých intenzit. V běžných třífázových TN-C soustavách poskytují ochranu pro úrovně LPL III, IV dle ČSN EN 62305 s celkovým proudem zavlečeným do elektroinstalace 37.5 kA a celkovým bleskovým proudem 75 či 100 kA v závislosti na konfi guraci a vzájemné pozici uzemňovacího bodu bleskosvodu, zemniče elektroinstalace a místem instalace svodiče přepětí.

Charakteristiky

Parametr Hodnota
Úroveň ochrany napětí L-N 1.5
Postupujte podle současné hasicí schopnosti 100
Konfigurace systému IT ANO
Konfigurace systému TN ANO
Počet pólů 1
Max. průřez vodiče pevný (plný, lankový) 50
Upevňovací metoda Základní prvek
Konfigurace systému TN-S ANO
Maximální stejnosměrné napětí
Nominální napětí DC
Konfigurace systému TN-C NE
Úroveň ochrany napětí
Velikost konstrukce 1 Modulová šířka
Integrovaná záložní pojistka NE
Bleskový impulsní proud (10/350) 50
Max. PV-napětí
Vzdálená signalizace NE
Energeticky koordinovaný ochranný účinek s ohledem na koncové zařízení NE
Konfigurace systému DC NE
Úroveň ochrany napětí (DC+/DC- - PE)
Signalizace na zařízení Optický
Maximální střídavé napětí 255
Nominální napětí AC 255
Úroveň ochrany napětí N-PE 1.5
Max. flexibilní průřez vodiče (jemný pramen) 50
Konfigurace systému TN-C-S ANO
Konfigurace systému TT ANO
Testovací třída Typ 1 + 2
Vyčerpávající NE
Konfigurace systému ostatní NE
Úroveň ochrany napětí (DC+ - DC-)
Měrná energie (W / R) 156.25

Dokumenty

Typ dokumentu Název dokumentu Velikost Formát
Návod Montážní návod Ex9UE1+2 12.5 1.4mb PDF
Návod Montážní návod Ex9UE1 0.9mb PDF
Prohlášení o shodě Declarations of Conformity Ex9UE1 35 0.5mb PDF
Prohlášení o shodě EU prohlášení o shodě Ex9UE1+2 12.5 0.3mb PDF
Produktový list Katalogový list Ex9UE1+2 12.5 1.0mb PDF
Produktový list Katalogový list Ex9UE1 0.5mb PDF
Katalog Katalog Instalační Přístroje 0.1gb PDF